Informatie

Contact

di contactOffice:     Valkenlaar 51, 4854GR Breda
Tel:          +31 (0)76 5617795
Mail:        info(at)dutchideas.nl

Voorwaarden

di legal disclaimerDeze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Dutch Ideas©  en haar productgroepen, welke entiteiten hierna in deze algemene voorwaarden zullen worden aangeduid lees hier onze algemene voorwaarden

Disclaimer

di Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Dutchideas niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Dutchideas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, lees verder